Medicinska förfrågningar

Pfizer medicinsk information svarar på 90% av förfrågningar inom 3 dagar. Om du behöver ett brådskande svar (på grund av akut sjukdom eller omedelbar klinisk intervention), vänligen uppge detta på webbformuläret.

Kontakta Pfizer Safety för att rapportera en biverkan via följande onlineformulär: www.pfizer.se/rapportera-biverkningar

Select Other Product, if you don't see the medication you are looking for in the list.
Lämna din kontaktinformation.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.