คำถามผลิตภัณฑ์ยาไฟเซอร์

เนื่องด้วยกฏระเบียบของบริษัท ไม่อนุญาตให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาแก่ผู้บริโภคหรือผู้ป่วย ท่านควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านสำหรับข้อมูลเหล่านี้
 
คำถามของท่านจะได้รับการดูแลโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในบริษัท โดยทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลตอบกลับภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและ เหมาะสม หากท่านไม่ได้รับคำตอบจากทางบริษัท กรุณาติดต่อที่เบอร์ +662 761 4859. กรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟเซอร์ กรุณารายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่อีเมล [email protected]
 
 

กรุณาเลือก เวชภัณฑ์อื่นๆ
รายละเอียดเพื่อการติดต่อ
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.